สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอพนมดงรัก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 04-08-2565 94

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอพนมดงรัก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง