สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างก่อสร้าง ปรับปรุงรั้ว (รั้วตาข่ายถัก) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกุลา ตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 04-08-2565 97 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างก่อสร้าง ปรับปรุงรั้ว (รั้วตาข่ายถัก) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกุลา ตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง