สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า รายการหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 50 เควีเอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะเคียน ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 04-08-2565 83

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า รายการหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 50 เควีเอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะเคียน ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง