สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า รายการหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 50 เควีเอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตระเปียงเตีย ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 04-08-2565 88

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า รายการหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 50 เควีเอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตระเปียงเตีย ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง