สำนักงานสาธารรสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงรั้ว (รั้วตาข่ายถัก) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาเมียง ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 100 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจ

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 01-08-2565 66 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารรสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงรั้ว (รั้วตาข่ายถัก) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาเมียง ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 100 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง