ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (งานก่อสร้างหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น รพ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 1 หลัง)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 25-07-2565 130 ดาวน์โหลดเอกสาร

ค่าก่อสร้างหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง) เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,797 ตารางเมตร โรงพยาบาลรัตนบุรี ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง