ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่มือใหม่หน่วยงานภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 6

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 25-07-2565 29 ดาวน์โหลดเอกสาร