ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข และนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 17-06-2565 123 ดาวน์โหลดเอกสาร