สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้ว (รั้วตาข่ายถัก) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคันนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 07-06-2565 68

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้ว (รั้วตาข่ายถัก) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคันนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง