สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงรั้ว(รั้วตาข่ายถัก) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลล้านอุโลก ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 06-06-2565 65

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์      จัดจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงรั้ว(รั้วตาข่ายถัก) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลล้านอุโลก ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง