สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว รายการเครื่องอบผ้า ขนาด 100 ปอนด์ รพ.ชุมพลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 02-06-2565 98

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว รายการเครื่องอบผ้า ขนาด 100 ปอนด์ รพ.ชุมพลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง