ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่งเภสัชกร นักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 3 ตำแหน่ง 16 อัตรา

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 30-05-2565 201 ดาวน์โหลดเอกสาร