สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ว่าจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมกระเบื้องหลังคา ฝ้าเพดาน และระบบไฟฟ้าชั้นบนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองแก ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 06-05-2565 119

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ว่าจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมกระเบื้องหลังคา ฝ้าเพดาน และระบบไฟฟ้าชั้นบนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองแก ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง