สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  จัดซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม รายการยูนิตทำฟันโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรึม ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 02-05-2565 119

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  จัดซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม รายการยูนิตทำฟันโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรึม ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง