สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ สำหรับ โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 28-04-2565 127 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ สำหรับ โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง