สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 5 ลิตร รพ.สต.บ้านผำ อ.โนนารายณ์ จ.สุรินทร์ จำนวน 1 เครื่อง และโรงพยาบาลกาบเชิง จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 26-04-2565 240

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 5 ลิตร รพ.สต.บ้านผำ อ.โนนารายณ์ จ.สุรินทร์ จำนวน 1 เครื่อง และโรงพยาบาลกาบเชิง จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง