สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร จำนวน 10 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดสุรินทร์ดังนี้ 1.โรงพยาบาลลำดวน 6 เครื่อง2.โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ จำนวน 4 เครื่อง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 26-04-2565 218

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร จำนวน 10 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดสุรินทร์ดังนี้ 1.โรงพยาบาลลำดวน 6 เครื่อง2.โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ จำนวน 4 เครื่อง