สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างปรับปรุงรั้ว(รั้วตาข่ายถัก) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโสมน ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 22-04-2565 163

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างปรับปรุงรั้ว(รั้วตาข่ายถัก) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโสมน ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง