รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน 4 อัตรา สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 18-04-2565 157 ดาวน์โหลดเอกสาร