สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของ หัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก สำหรับโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 83 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 14-04-2565 235 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของ หัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก สำหรับโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 83 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง