ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 12-04-2565 182 ดาวน์โหลดเอกสาร