สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA. โรงพยาบาลลำดวน ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 05-04-2565 169 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA. โรงพยาบาลลำดวน ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง