สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสุขภาพตำบลตากูก ตำบลตากูก อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 29-03-2565 120

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสุขภาพตำบลตากูก ตำบลตากูก อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง