สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าฟัวใจพร้อมระบบประมลผลชนิดสามารถจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย จำนวน 3 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลรัตนบุรี,ศรีณรงค์,เขวาสินรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 28-03-2565 291

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าฟัวใจพร้อมระบบประมลผลชนิดสามารถจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย จำนวน 3 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลรัตนบุรี,ศรีณรงค์,เขวาสินรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง