สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น โรงพยาบาลลำดวน จังหวัดสุรนิทร์ 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 25-03-2565 81

     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น โรงพยาบาลลำดวน จังหวัดสุรนิทร์ 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง