สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรึม ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 24-03-2565 108

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  จัดจ้างปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรึม ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง