สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาท่ม ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 24-03-2565 110

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาท่ม ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง