สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแตล ตำบลแตล อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 23-03-2565 151

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแตล ตำบลแตล อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง