สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการชุดตรวจ Standard Q Covid-19 AG สำหรับหน่วยบริการสาธารณสุขชุมชน 2,325 test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 23-03-2565 168

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการชุดตรวจ Standard Q Covid-19 AG สำหรับหน่วยบริการสาธารณสุขชุมชน 2,325 test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง