สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน โรงพยาบาลบัวเชดจังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 18-03-2565 365

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน โรงพยาบาลบัวเชดจังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง