สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลในช่องปาก โรงพยาบาลศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​​​​​​

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 17-03-2565 76

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลในช่องปาก โรงพยาบาลศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง