สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​​​​​​

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 17-03-2565 111

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง