ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ ไปดำรงตำแหน่งว่าง จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 17-03-2565 638 ดาวน์โหลดเอกสาร