สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินท์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น(สำหรับหน่วยปฐมภูมิ) จำนวน 4 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 17-03-2565 163

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินท์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น(สำหรับหน่วยปฐมภูมิ) จำนวน 4 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง