สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุิรนทร์ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด โรงพยาบาลโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 16-03-2565 140

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุิรนทร์ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด โรงพยาบาลโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง