สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน รพ.สำโรงทาบ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 15-03-2565 119

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน รพ.สำโรงทาบ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง