สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ รพ.สำโรงทาบ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 15-03-2565 167

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ รพ.สำโรงทาบ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง