สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก รพ.รัตนบุรี รพ ศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 15-03-2565 121

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก  รพ.รัตนบุรี  รพ ศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง