สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงรั้ว (รั้วตาข่ายถัก) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านชบ ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 113 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 09-03-2565 135

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  จัดจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงรั้ว (รั้วตาข่ายถัก) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านชบ ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 113 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง