แจ้งขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับสรรหา คกก.ปปช.

กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 07-03-2565 154 ดาวน์โหลดเอกสาร

กรุณาตรวจสอบโดยการดาวน์โหลดเอกสารที่แบบมานี้ ตรงปุ่ม "ดาวน์โหลด" มุมขวาบนข้างหัวข้อข่าว