สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้การรักษาด้วยการกระตุ้นไฟฟ้าร่วมกับอัลตร้าซาวน์ รุ่น Mixing สำหรับ รพ.โนนนารายณ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 06-03-2565 201

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้การรักษาด้วยการกระตุ้นไฟฟ้าร่วมกับอัลตร้าซาวน์ รุ่น Mixing สำหรับ รพ.โนนนารายณ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง