ประกาศขอเลื่อนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 03-03-2565 154 ดาวน์โหลดเอกสาร