ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (โดยวิธีสอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการสอบ พนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 01-03-2565 357 ดาวน์โหลดเอกสาร