ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน ข้าราชการ ดำรงตำแหน่งว่าง ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 28-02-2565 154 ดาวน์โหลดเอกสาร