สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดม ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 28-02-2565 253

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดม ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง