สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างงานก่อสร้าง ปรับปรุงรั้ว (คอนกรีตบล็อค) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 60 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 22-02-2565 136

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  จัดจ้างงานก่อสร้าง ปรับปรุงรั้ว (คอนกรีตบล็อค) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 60 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง