สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างงานก่อสร้างปรับปรุงรั้ว (รั้วตาข่ายถัก) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาตุม ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 60 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 22-02-2565 138 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  จัดจ้างงานก่อสร้างปรับปรุงรั้ว (รั้วตาข่ายถัก) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาตุม ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 60 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง