สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างงานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระแก้ว ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 22-02-2565 96 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างงานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระแก้ว ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง