สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจัดซื้อครุภัณฑ์ทำความสะอาด รายการเตาเผาขยะสำเร็จรูป ระบบควบคุมอากาศ รพ พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 18-02-2565 281

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจัดซื้อครุภัณฑ์ทำความสะอาด รายการเตาเผาขยะสำเร็จรูป ระบบควบคุมอากาศ รพ พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง