สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัด จ้างงานปรับปรุงรั้ว (รั้วตาข่ายถัก) จำนวน 70 เมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองกระทุง ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 17-02-2565 152 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัด จ้างงานปรับปรุงรั้ว (รั้วตาข่ายถัก) จำนวน 70 เมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองกระทุง ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง